maruti wagon r price in kerala

maruti wagon r price in Cochin

Variant Metallic Non-Metallic
MARUTI WAGON R LX BS4 348812.58 345642.95
MARUTI WAGON R LXI BS4 373077.66 369908.02
MARUTI WAGON R LXI CNG BS4 426143.95 422974.45
MARUTI WAGON R LXI LPG BS4 407104.89 403935.24
MARUTI WAGON R VXI BS4 398149.82 394980.16
MARUTI WAGON R VXI BS4 WITH ABS 428932.12 425762.47

maruti wagon r price in trivandrum

Variant Metallic Non-Metallic
MARUTI WAGON R LX BS4 348847.99 345678.36
MARUTI WAGON R LXI BS4 373113.07 369943.43
MARUTI WAGON R LXI CNG BS4 426179.36 423009.86
MARUTI WAGON R LXI LPG BS4 407140.29 403970.65
MARUTI WAGON R VXI BS4 398185.23 395015.57
MARUTI WAGON R VXI BS4 WITH ABS 428967.53 425797.88

maruti wagon r price in calicut

Variant Metallic Non-Metallic
MARUTI WAGON R LX BS4 348847.99 345678.36
MARUTI WAGON R LXI BS4 373113.07 369943.43
MARUTI WAGON R LXI CNG BS4 426179.36 423009.86
MARUTI WAGON R LXI LPG BS4 407140.29 403970.65
MARUTI WAGON R VXI BS4 398185.23 395015.57
MARUTI WAGON R VXI BS4 WITH ABS 428967.53 425797.88

Leave a Reply